شرکت وب اطلس پویا

صفحه نخست- راهکارهای مبتنی بر وب و GIS

معرفی

امروزه بكارگيري سيستم هاي اطلاعات مكاني (GIS) بعنوان ابزار قوي جهت برنامه ريزي و كمك به مديريت بهينه رونق بسياري يافته است. از آنجاييكه در اين سيستم ها ، اطلاعات مكاني و موقعيت عوارض و نيز اطلاعات توصيفي كه عوارض مكاني را تشريح مي نمايد در يك محيط ذخيره ميشوند و امكان انجام تجزيه و تحليلهاي مكاني، توصيفي و تجزيه و تحليلهاي توام مكاني و توصيفي نيز در اين سيستمها وجود دارد، ميتوان كاربردهاي بسياري را براي GIS متصور شد. »» بیشتر

طراحی پرتال

طراحی پرتال ترکیبی از وب سایت و طراحی نرم افزار با انعطاف پذیری مورد نیاز جهت ایجاد هیجان در مخاطبین و کاربران است. پرتال قادر خواهند بود تا محتوای یکپارچه و سیستم های تشریک مساعی را تامین نماید. کاربران تامین کننده محتوای پرتال بازدیدکنندگان، اعضا، مدیریت پرتال) به منابع فراوانی دسترسی پیدا می نمایند و همچنین اپراتورهای سایت قادر خواهند بود بر اساس سطوح دسترسی شان کاربردها و محتوای سایت را منتشر نمایند. »» بیشتر

راهکارهای مکانی

از قرنها پيش براي حفظ و صيانت از محيط و محدوده اي كه انسانها با رعايت مقررات و محدوديت هايي در آن زندگي يا كار مي كردند، روشها و شگردهايي وجود داشته و بشر هرگز در مورد اين موضوع، بي تفاوت نبوده است. تعيين اين محدودها علاوه بر اينكه مالكان را در حفظ و مراقبت از املاكشان كمك مي كرده است اطلاعات دقيقي در مورد ابعاد زمينها در اختيار حاكمان قرار مي داده كه در اخذ ماليات به شكل بهتر و دقيق تري عمل كنند.
»» بیشتر