شرکت وب اطلس پویا

درباره ما

امروزه در دنیای پیچیده فناوری ارتباطات و اطلاعات، حجم انبوهی از داده ها و اطلاعات تولید و انباشت می گردد و عملاً نظامهای مدیریتی و تصمیم گیری و راهبردی سنتی را به شیوه های ناکارمد بدل ساخته است و مدیریت در هر رشته و تخصص بدون جامع نگری و استفاده از فناوریهای مرتبط دیگر جایگاهی در دنیای امروز ندارد. از همین رو سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی با توجه به وظایف و نیازمندیها اقدام به طراحی و استفاده از سیستمهای مدیریت داده ها و اطلاعات نموده اند.

امروزه بكارگيري سيستم هاي اطلاعات مكاني (GIS) بعنوان ابزار قوي جهت برنامه ريزي و كمك به مديريت بهينه رونق بسياري يافته است. از آنجاييكه در اين سيستم ها ، اطلاعات مكاني و موقعيت عوارض و نيز اطلاعات توصيفي كه عوارض مكاني را تشريح مي نمايد در يك محيط ذخيره ميشوند و امكان انجام تجزيه و تحليلهاي مكاني، توصيفي و تجزيه و تحليلهاي توام مكاني و توصيفي نيز در اين سيستمها وجود دارد، ميتوان كاربردهاي بسياري را براي GIS متصور شد.

شرکت "وب اطلس پویا" با تکیه بر دانش چندین ساله سرمایه های انسانی خود در سال 1389 تأسیس گردید. تمرکز این مجموعه فناور بر طراحی سامانه های مکانی است که بتواند با نگاهی مکان محور به حل مشکلات و مدیریت زیرسیستم های سازمان ها و شرکت های درگیر در مسائل و مشکلات ذخیره و تحلیل داده های مکانی بپردازد. این شرکت توانسته است در دوران کوتاه فعالیت خود به موفقیتهای بزرگی در طراحی نرم افزارهای کاربردی و هوشمند بر پایه اطلاعات و بانک های مکانی دست یابد.

آخرین بروزرسانی : ۰۷ آذر ۱۳۹۴
تعداد بازدید : 1760