شرکت وب اطلس پویا

مشتریان

سازمان / شرکت عنوان محصول روش اجرا
سازمان آتش نشانی مشهد سازمان آتش نشانی مشهد سامانه مهار سامانه مهار ORACLE-JAVA
سازمان آتش نشانی شیراز سازمان آتش نشانی شیراز سامانه مهار سامانه مهار LAMP
سازمان آتش نشانی سمنان سازمان آتش نشانی سمنان سامانه مهار سامانه مهار LAMP
سازمان بهشت رضا سازمان بهشت رضا سامانه آرامستان معراجسامانه آرامستان معراج ORACLE-JAVA
سازمان آرامستانهای سمنان سازمان آرامستانهای سمنان سامانه آرامستان معراجسامانه آرامستان معراج LAMP
جهاد کشاورزی خراسان رضوی جهاد کشاورزی خراسان رضوی سامانه مدیریت فرآیند داده های مکانیسامانه مدیریت فرآیند داده های مکانی LAMP

آخرین بروزرسانی : ۰۷ آذر ۱۳۹۴
تعداد بازدید : 1598