شرکت وب اطلس پویا

راهکارهای مکانی/GIS و مدیریت خدمات شهری

برنامه ریزی و مدیریت فضاها و خدمات شهری نیازمند اطلاعات دقیق فضایی در زمان های متوالی از طرح تغییرات کاربری اراضی شهری و جانمایی خدماتی است که در آن پراکنده شده است. پایش این تغییرات برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اطلاعات مورد نیاز را درباره وضعیت فعلی توسعه و تغییرات رخ داده، نمایان می سازد و GIS ابزار اساسی جهت تجزیه و تحلیل علمی این تغییرات و داده های پوشش سطح زمین بوده که زمینه مدیریت مورد نیاز را فراهم می سازد.

از کارکردهای این ابزار نوین می توان به مدیریت مکانی و زمانی جمعیت و به دنبال آن خدمات بهینه به جامعه شهری، مسیریابی بهینه و مدیریت شبکه ترانزیت جاده ای، سازماندهی حمل و نقل و کنترل هوشمند ترافیک، مدیریت بحران جهت پیش گیری حداکثری از خسارات ناشی از حوادث طبیعی، تهیه نقشه های پارک ها و فضای سبز شهری و همچنین نقشه هایی جهت تعیین مناطقی با اولویت بالا برای ایستگاه های اضطراری، تعیین مناطق امن و پرخطر از لحاظ میزان جرم و جنایت، بهترین مکان برای دفن زباله های شهری، مکان یابی اقتصادی و در نهایت آمایش فضاها و المان های شهری و خدمات رفاهی نظیر آب، برق، گاز و تلفن و ... پرداخت.

آخرین بروزرسانی : ۲۶ بهمن ۱۳۹۴
تعداد بازدید : 1444