شرکت وب اطلس پویا

راهکارهای مکانی/GIS و مدیریت بحران و حوادث

منظور از حوادث، اتفاقات پیش بینی نشده ای است که در یک مجتمع انسانی (شهر یا روستا) و یا در پهنه منابع طبیعی نظیر مرتع، جنگل و یا اراضی کشاورزی صورت می گیرد و متضمن خسارات جانی و یا مالی است. آتش سوزی، سیل، زلزله و رانش زمین از این جمله اند. بلایای طبیعی، حوادث فاجعه باری بوده که با صدمات و خسارات گسترده همراه است. هنگام بروز فاجعه، عوامل تهدید کننده جان و مال انسان، چهره نمایان تری به خود می گیرد. در چنین شرایطی باید تمام تمهیدات لازم را به کار گرفته تا از احتمال گسترش دامنه فاجعه و ویرانی بیشتر جلوگیری شود. بنابراین لازم است برای پیش بینی و شناسایی اثر حوادث و آسیب های مختلف و برقراری ضابطه و چارچوبی برای خنثی سازی یا دست کم کاهش این اثرات، تلاش گسترده ای به عمل آید. آمادگی در برابر حوادث می تواند در صورت بروز فاجعه شرایط متفاوتی ایجاد کند. برای حفظ آمادگی باید از تمام وقایعی که هنگام بروز فاجعه روی داده، درک صحیح و کاملی داشته باشیم. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) از جمله ابزار توانمندی است که امکان این چنین درکی را فراهم می سازد.

آتش سوزی را میتوان یک حادثه پیش بینی نشده دانست، اما مانند بسیاری از حوادث پیش بینی نشده، وقوع آن متضمن جمع آمدن علل و عواملی است که اگر به خوبی شناخته و تجزیه و تحلیل شوند از یک حادثه صرف به یک حادثه قابل پیش بینی تبدیل میشوند.

به همین دلیل مقابله با آتش سوزی صرفاَ واکنش سریع در مقابله و مهار آن نیست، بلکه متضمن برنامه ریزی جامعی است که هم پیشگیری و هم مقابله با آن و حتی اقدامات پس از فرونشاندن آتش را دربرمی گیرد. به عبارت دیگر مدیریت آتش نشانی و مهارآتش سوزی از دو بخش استراتژیک (آمادگی و پیشگیری) و تاکتیکی (واکنش سریع و مهارآتش درمقابله با یک آتش سوزی خاص) تشکیل می شود.

تشخیص، پردازش و تحلیل اطلاعات حجیم و پیچیده مرتبط با مسائل استراتژیک نیازمند ابزار نیرومندتری است که می توان آنها را منحصراَ در سیستم های اطلاعات جغرافیائی(GIS) یافت. اطلاعات فوق پس از ذخیره و سازماندهی در پایگاه GIS با استفاده از قابلیتهای درونی سیستم بهم مرتبط و یک کاسه میشوند. با یکپارچه کردن داده ها و تلفیق آنها میتوان علاوه بر مشخص کردن مناطق ریسک با استفاده از ابزار درونی GIS برای شبیه سازی و ایجادمدل های تجسمی سناریوهای مختلف را به آسانی بررسی کرده و تنگناها و مشکلات را مشخص نمود.

آخرین بروزرسانی : ۲۶ بهمن ۱۳۹۴
تعداد بازدید : 1498